větší

velikost stránky

menší

Certifikovaný držitel značky kvality v sociálních službách Držitel certifikace paliativního přístupu

Navigace


Základní informace

Sociální služba je poskytována za podpory Karlovarského kraje.

Cílová skupina

Zařízení poskytuje své služby osobám s chronickým duševním onemocněním.

Služba je určena osobám s chronickým duševním onemocněním (služba je určena osobám se stařeckou demencí a ostatními typy demencí včetně neurodegenerativního onemocnění, jejichž stav odpovídá zejména těžké nebo úplné závislosti na pomoci jiné fyzické osoby při zajištění péče o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti, vymezené zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění).

 • od 55 let věku

Služba pečuje o klienty, kteří mají sníženou soběstačnost v důsledku chronického duševního onemocnění, psychiatrické diagnózy v kompenzovaném stavu, onemocnění stařeckou demencí, ostatními typy demence a Alzheimerovou chorobou. Tato péče již nemůže být poskytována v přirozeném prostředí za pomoci terénních sociálních služeb nebo rodiny.

Služba je určena osobám z Karlovarského kraje nebo osobám se sociální vazbou na Karlovarský kraj (obvykle rodinné vazby).

DZR poskytuje tuto službu klientům v kompenzovaném stavu, kdy klient není v zásadě sobě ani jiným nebezpečný a nepředstavuje ani stálé nebezpečí vůči majetku v areálu domova a pro ostatní klienty a personál Domova.

Naše služba není určena:

 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje léčení a trvalé odborné ošetřování v lůžkovém zdravotnickém zařízení, potřebují celodenní asistenci druhé osoby
 • osobám s aktivní formou tuberkulózy či jinými infekčními a parazitárními chorobami, při kterých nemocný může být zdrojem onemocnění
 • osobám, u kterých není diagnostikovaná demence
 • alkoholikům (vč. osob, jejichž míra požívání alkoholu je obtěžující pro ostatní klienty a personál), toxikomanům
 • osobám s mentálním postižením, schizofrenikům, psychotikům
 • osobám aktuálně fyzicky a verbálně agresivním, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči zdravotnického zařízení
 • osobám, které potřebují podpůrnou přístrojovou léčbu např.: infuze, dialýzu, plicní ventilaci, žaludeční sondy, atd.

Kapacita: 48 lůžek

Posláním domova se zvláštním režimem je poskytnout svým klientům podporu, pomoc a laskavou péči, pokud jim již nelze zajistit podporu v domácím prostředí prostřednictvím veřejných služeb. Snažíme se našim klientům vytvořit prostředí, které se co nejvíce přibližuje původnímu domovu. Seniorům tato služba nabízí trvalý pobyt a zajištění stálé pečovatelské a ošetřovatelské pomoci, nabídku aktivního trávení volného času a duchovní podporu podle jejich individuálních potřeb.

Podle zákona o sociálních službách poskytujeme našim klientům tyto služby:

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • zajištění zdravotní péče formou zvláštní ambulantní péče poskytované podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • fakultativně mohou být zajišťovány další činnosti

Zabezpečujeme sociální služby v rozsahu oblastí potřeb a témat, viz. dokument Regionální karta domov se zvláštním režimem:

nahoru