větší

velikost stránky

menší

Certifikovaný držitel značky kvality v sociálních službách Držitel certifikace paliativního přístupu

Navigace


Úhrady za služby

Ubytování

1 den / 1 lůžkový pokoj: 305,- Kč
1 den / 2 lůžkový pokoj: 295,- Kč

zahrnuje: ubytování, inventář pokoje, úklid, praní osobního a ložního prádla, žehlení, drobné opravy prádla, energie

Stravování

oběd + nápoj: 110,- Kč
celodenní strava: 245,- Kč

celodenní strava zahrnuje: snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře, pitný režim

Péče ve výši přiznaného příspěvku na péči

zahrnuje:

  • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh, pomoc při podávání jídla nebo pití, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru
  • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a podpora při sociálním začleňování
  • Sociálně terapeutické činnosti: socioterapetické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporující sociální začleňování osob
  • Aktivizační činnosti: volnočasové a zájmové aktivity, pomoc při obnovení či upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí, nákupy, pomoc při komunikaci

nahoru