větší

velikost stránky

menší

Certifikovaný držitel značky kvality v sociálních službách Držitel certifikace paliativního přístupu

Navigace


Základní informace

Sociální služba je poskytována za podpory Karlovarského kraje.

Cílová skupina

Zařízení poskytuje své služby těmto seniorům:

Senioři (služba je určena dospělým osobám od 60 let a dále seniorům od 65 let věku. Jedná se o osoby, jejichž stav odpovídá těžké nebo úplné závislosti na pomoci jiné fyzické osoby při zajištění péče o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti, vymezené zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů).

 • dospělí od 60 let
 • mladší senioři (65 - 80 let, starší senioři (nad 80 let)

Služba je určena osobám, kteří vzhledem ke svému stáří a zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a péče jim již nemůže být poskytována za pomoci terénních sociálních služeb nebo rodiny.

Služba je určena osobám z Karlovarského kraje nebo osobám se sociální vazbou na Karlovarský kraj (obvykle rodinné vazby).

Naše služba není určena žadatelům:

 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje léčení a trvalé odborné ošetřování v lůžkovém zdravotnickém zařízení, osobám, které vyžadují celodenní asistenci
 • osobám s aktivní formou tuberkulózy či jinými infekčními a parazitárními chorobami, při kterých nemocný může být zdrojem onemocnění
 • chronickým alkoholikům, toxikomanům (pokud nedošlo k likvidaci návyku)
 • osobám s psychiatrickým onemocněním vyžadující zvláštní režim, rovněž osobám s psychózou a psychickou poruchou, při níž mohou ohrozit sami sebe i druhé, respektive jejich chování znemožňuje klidné soužití
 • osobám nepřizpůsobeným, kdy jejich sociální chování znemožňuje klidné soužití v kolektivu a odporuje dobrým mravům
 • osobám, které potřebují podpůrnou přístrojovou léčbu např.: infuze, plicní ventilaci atd.

Lůžko pro bezodkladnou péči v rámci sociální služby je určeno pro osoby z okruhu osob, kterým je sociální služba určena (totožná cílová skupina). Lůžko je využíváno v případě, kdy je nutno zajistit bezodkladnou péči v krizové situaci (např. propuštění osoby ze zdravotnického zařízení bez zajištění další péče, zajištění péče v souvislosti s výkonem povinnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle ustanovení § 92 písm. a) a krajského úřadu dle ustanovení § 93 písm. a) zákona o sociálních službách; přechodné zhoršení zdravotního stavu pečující osoby, dlouhodobá hospitalizace pečující osoby, úmrtí pečující osoby, neschopnost pečující osoby nadále zvládat poskytování péče v domácím prostředí ohrožující zdravotní stav zájemce). Délka přechodného pobytu zpravidla nepřesahuje dobu 3 měsíců.

Kapacita: 27 lůžek

Posláním Domova pro seniory v Lázních Kynžvart je poskytnout svým klientům podporu, pomoc a laskavou péči, pokud jim již nelze zajistit podporu v domácím prostředí prostřednictvím veřejných služeb. Snažíme se našim klientům vytvořit prostředí, které se co nejvíce přibližuje původnímu domovu. Seniorům tato služba nabízí trvalý pobyt a zajištění stálé pečovatelské a ošetřovatelské pomoci, nabídku aktivního trávení volného času a duchovní podporu podle jejich individuálních potřeb.

Podle zákona o sociálních službách poskytujeme našim klientům tyto služby:

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • zajištění zdravotní péče formou zvláštní ambulantní péče poskytované podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • fakultativně mohou být zajišťovány další činnosti

Zabezpečujeme sociální služby v rozsahu oblastí potřeb a témat, viz. dokument Regionální karta domov pro seniory:

nahoru