větší

velikost stránky

menší

Certifikovaný držitel značky kvality v sociálních službách Držitel certifikace paliativního přístupu

Navigace


Specifikace potřeb uživatelů, které sociální služba Domov pro seniory řeší

Podle individuálních potřeb klienta nejčastěji řešíme níže uvedené potřeby v potřebné frekvenci:

  • úkony denní potřeby - běžná denní hygiena, péče o ústa, česání, mytí vlasů, péče o nehty, péče o oči, péče o uši, mytí těla a koupání, výkon fyziologické potřeby, pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při obouvání a zouvání, celková úprava vzhledu, podle potřeby polohování ležících klientů, vstávání a uléhání na lůžko, pomoc při stání a posazování, používání polohovacích a fixačních pomůcek, přemísťování a manipulace s předměty denní potřeby, podpora při pohybu ve vlastním prostoru, podpora při chůzi mimo vlastní prostor, příprava a podávání stravy, úklid a údržba vlastního prostoru, péče o lůžko, péče o prádlo, péče o boty a oblečení, udržení tepelné pohody ve vlastním prostoru, opatření pro zajištění bezpečí
  • aktivizace - navazování a udržování přátelských a sociálních kontaktů a společenských vztahů, orientace v prostoru, čase a osobě, podpora schopnosti srozumitelně vyjádřit své potřeby a přání, získávání dostatečného množství kvalitních podnětů, využívání veřejných služeb a zapojování do aktivit odpovídajících věku, udržení stávajících znalostí a dovedností, provozování oblíbené činnosti, bazální stimulace, dotek jako způsob komunikace s klientem, aromamasáže rukou, zooterapie, společné zpívání , vaření, vyrábění výzdoby, aromaterapie, využití relaxačně aktivizační a smyslové zahrady - společné procházky nebo podpora při individuálním pobytu venku, systém nekonečné cesty, smyslové vjemy, bylinky, drobné ovoce, květiny, krmítka, ptačí budky, houpačka, altán, zpívání pro radost - hudební vystoupení, koncerty, návštěva dětí ze škol a školek, canisterapie - 4 x měsíčně návštěva pejsků v domácnostech klientů
  • podpora již existujících sociálních vztahů a vytváření podmínek pro vznik nových sociálních vztahů - komunikujeme s rodinou klienta a podporujeme vzájemné setkávání klienta a rodiny - např. organizováním rodinných oslav narozenin, zapojujeme rodinu a blízké osoby do péče o klienta, zařízení nabízí společné činnosti, při kterých se klienti seznamují, spolupracují, vítáme i účast rodinných příslušníků na společných akcích. Práce se vzpomínkami- společné setkávání klientů a prohlížení fotografií, vyprávění ze života ostatním klientům
  • péče o spiritualitu klienta - možnost účastnit se katolické nebo evangelické bohoslužby přímo v Domově - docházení farářů do Domova 1x týdně
  • ošetřovatelská péče prostřednictvím zdravotních sester - provedení jednoduchého ošetření, návštěva lékaře a dodržování léčebného režimu, podávání léků, podpora zásad zdravé výživy
  • uplatnění práv a oprávněných zájmů, obstarávání osobních zájmů klienta - hospodaření s finančními prostředky, nákupy dle potřeb klientů, nakládání s majetkem, využití dávek a jiných výhod., zajištění platných osobních dokladů, uplatňování politických práv, ochrana před zneužíváním

Zabezpečujeme sociální služby v rozsahu oblastí potřeb a témat, viz. dokument Regionální karta domov pro seniory:

nahoru