větší

velikost stránky

menší

Certifikát značky kvality Držitel certifikace paliativního přístupu

Navigace


Specifikace potřeb uživatelů, které sociální služba Domov se zvláštním režimem řeší

Podle individuálních potřeb klienta nejčastěji řešíme níže uvedené potřeby v potřebné frekvenci:

  • úkony denní potřeby - běžná denní hygiena, péče o ústa, česání, mytí vlasů, péče o nehty, péče o oči, péče o uši, mytí těla a koupání, výkon fyziologické potřeby, pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při obouvání a zouvání, celková úprava vzhledu, podle potřeby polohování ležících klientů, vstávání a uléhání na lůžko, pomoc při stání a posazování, používání polohovacích a fixačních pomůcek, přemísťování a manipulace s předměty denní potřeby, podpora při pohybu ve vlastním prostoru, podpora při chůzi mimo vlastní prostor, příprava a podávání stravy, úklid a údržba vlastního prostoru, péče o lůžko, péče o prádlo, péče o boty a oblečení, udržení tepelné pohody ve vlastním prostoru, opatření pro zajištění bezpečí
  • aktivizace - navazování a udržování přátelských a sociálních kontaktů a společenských vztahů, orientace v prostoru, čase a osobě, podpora schopnosti srozumitelně vyjádřit své potřeby a přání, získávání dostatečného množství kvalitních podnětů, využívání veřejných služeb a zapojování do aktivit odpovídajících věku, udržení stávajících znalostí a dovedností, provozování oblíbené činnosti, bazální stimulace, dotek jako způsob komunikace s klientem, aromamasáže rukou, zooterapie, společné zpívání , vaření, vyrábění výzdoby, aromaterapie, využití relaxačně aktivizační a smyslové zahrady - společné procházky nebo podpora při individuálním pobytu venku, systém nekonečné cesty, smyslové vjemy, bylinky, drobné ovoce, květiny, krmítka, ptačí budky, houpačka, altán, zpívání pro radost - hudební vystoupení, koncerty, návštěva dětí ze škol a školek, canisterapie - 4 x měsíčně návštěva pejsků v domácnostech klientů
  • podpora již existujících sociálních vztahů a vytváření podmínek pro vznik nových sociálních vztahů - komunikujeme s rodinou klienta a podporujeme vzájemné setkávání klienta a rodiny - např. organizováním rodinných oslav narozenin, zapojujeme rodinu a blízké osoby do péče o klienta, zařízení nabízí společné činnosti, při kterých se klienti seznamují, spolupracují , vítáme i účast rodinných příslušníků na společných akcích, práce se vzpomínkami - společné setkávání klientů a prohlížení fotografií, vyprávění ze života ostatním klientům
  • uplatnění práv a oprávněných zájmů, obstarávání osobních zájmů klienta - hospodaření s finančními prostředky, nákupy dle potřeb klientů, nakládání s majetkem, využití dávek a jiných výhod., zajištění platných osobních dokladů, uplatňování politických práv, ochrana před zneužíváním
  • péče o spiritualitu klienta - možnost účastnit se katolické nebo evangelické bohoslužby přímo v Domově - docházení evangelického a katolického faráře do Domova 1x týdně
  • ošetřovatelská péče prostřednictvím zdravotních sester - provedení jednoduchého ošetření, návštěva lékaře a dodržování léčebného režimu, podávání léků, podpora zásad zdravé výživy

Byly zavedeny nové metody sociální práce s klienty s demencí a nové metody přímé péče o seniory:

  • validací pomáháme obnovovat pocity vlastní ceny, dodáváme sílu a podporujeme to, co je v člověku zdravé, dáváme hodnotu každému projevu člověka, respektujeme člověka v jeho původních společenských rolích, komunikujeme s člověkem o jeho tématu, nevnucujeme jiné, orientujeme se spolu s klientem v "jeho světě", přijímáme jeho čas, zážitky, emoce, prostředí (není nutná orientace v realitě); potvrzujeme a bereme na vědomí city druhých jako pravé a pravdivé, přijímáme momentální emoci či myšlenku, kterou klient projeví, sledujeme a rozvíjíme, provázíme člověka mlhou zapomnění
  • bazální stimulace - Při práci s metodou bazální stimulace je základem znát klientovi zvyky, návyky, co měl nebo neměl rád. Cílem je porozumět stylu komunikace, pochopit jeho potřeby, podporovat zachovalé schopnosti. Stimulace vnímání vlastního těla - u imobilních klientů se toho dosahuje polohováním do příjemné polohy pro klienta s pomocí polohovacích pomůcek do tzv. polohy "mumie" nebo "hnízda". Při optické stimulaci se klientovi dají do jeho zorného úhlu předměty, které jsou pro něho známé, nejlépe z jeho domácího prostředí. Při sluchové stimulaci se klientovi pouští muzika, kterou měl nebo má rád. Při orální (ústní) stimulaci se v třetím stádiu demence a hlavně v terminálním stádiu snaží personál podávat klientu jídlo a tekutiny, které měl rád.
  • reminiscence - práce se vzpomínkami, stolování, prohlížení fotografií, práce se vzpomínkovými předměty

Výše uvedené činnosti a potřeby saturujeme u našich klientů v převážné míře, vyjma dále uvedených potřeb, které řešíme v menší míře až okrajově: zajišťování potravin, obsluha domácích spotřebičů, pracovní a jiné uplatnění, nakládání s majetkem.

Zabezpečujeme sociální služby v rozsahu oblastí potřeb a témat, viz. dokument Regionální karta domov se zvláštním režimem:

nahoru