větší

velikost stránky

menší

Certifikát značky kvality Držitel certifikace paliativního přístupu

Navigace


Pár slov na úvod

Vítáme Vás na stránkách Domova pro seniory v Lázních Kynžvart. Věříme, že tyto stránky Vám přiblíží dění v našem domově, poslouží k základní orientaci a vyhledání informací, které chcete o našem domově znát.

Naše sociální služby jsou poskytovány za finanční podpory Karlovarského kraje. Na svou činnost obdržel Domov z Karlovarského kraje provozní příspěvek. Karlovarský kraj Živý kraj

NÁVŠTĚVY V DOMOVĚ PRO SENIORY V LÁZNÍCH KYNŽVART OD 13.5.2021

NENÍ NUTNÉ SE OBJEDNÁVAT TELEFONICKY! PROSÍM DODRŽUJTE ČAS OD 13.00 - 14.00 HOD. PRO TESTOVÁNÍ A PROKAZOVÁNÍ VLASTNÍCH TESTŮ, OČKOVÁNÍ, PRODĚLÁNÍ NEMOCI.

Od 13. 5. 2021 upravujeme návštěvy klientů v Domově pro seniory následujícím způsobem:

 • 1. Návštěvy jsou v počtu osob neomezené (ale doporučujeme cca 2 osoby s ohledem na časové možnosti sester při testování)
 • 2. Testování návštěv zdravotní sestrou a prokazování výjimek od 13. 00 do 14.00 hod.
 • 3. Doba návštěv je každý den od 13.00 do 17.00 hod.
 • 4. Preferujeme návštěvu klienta na zahradě před návštěvou na pokoji.

I nadále platí:

REŽIMOVÁ OPATŘENÍ DOMOVA PRO NÁVŠTĚVY:

 • 1) Návštěvy dodržují sociální rozestupy 2 m nebo se zdržují venku
 • 2) Návštěvy mají po celou dobu návštěvy minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, děti do 2 let věku nemusí mít ochranu úst a nosu, děti do 15 let mohou mít pouze chirurgickou roušku
 • 3) Návštěva se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem a podepíše čestné prohlášení. Návštěva nesmí mít příznaky respiračního onemocnění.
  Výjimky:
  • osoby, které se prokáží očkovacím certifikátem, min. 14 dní po aplikaci poslední dávky
  • osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad (SMS zpráva s osobními údaji návštěvníka)
  • osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad (potvrzení od praktického lékaře);
 • 4) Testování návštěv a ověřování potvrzení o testu či prodělaném Covid - 19 provádí pouze zdravotní sestra ve stanoveném čase 13.00 až 14.00 hod.
 • 5) Testy se provádí i u dětí, výjimka děti do 6 let.
 • 6) Návštěvník nemá vyšší tělesnou teplotu než 37,5 °C
 • 7) Návštěvník použije dezinfekci

Výjimky z režimových opatření Domova povoluje po konzultaci vrchní nebo sloužící sestra (773 220 860, 603 557 189).

Děkujeme Vám všem za pochopení a spolupráci.

Poskytujeme našim klientům dva druhy pobytových služeb:

 • Domov pro seniory » Poskytování sociálních služeb pro seniory a seniorské partnerské páry, kteří vzhledem ke svému stáří a dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Zobrazit více informací »
 • Domov se zvláštním režimem » Poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám se specifickými potřebami vyplývajícími z jejich onemocnění. Jedná se o osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, zejména osoby se stařeckou, Alzheiemerovou demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc a péči jiné fyzické osoby. Zobrazit více informací »

Sledujte nás na Facebooku

Mapa

nahoru


Webdesign

Webdesign Vendys graphics 2006