větší

velikost stránky

menší

Certifikát značky kvality Držitel certifikace paliativního přístupu

Navigace


Pár slov na úvod

Vítáme Vás na stránkách Domova pro seniory v Lázních Kynžvart. Věříme, že tyto stránky Vám přiblíží dění v našem domově, poslouží k základní orientaci a vyhledání informací, které chcete o našem domově znát.

Naše sociální služby jsou poskytovány za finanční podpory Karlovarského kraje. Na svou činnost obdržel Domov z Karlovarského kraje provozní příspěvek. Karlovarský kraj Živý kraj

NÁVŠTĚVY V DOMOVĚ PRO SENIORY V LÁZNÍCH KYNŽVART OD 24.2.2021

Vzhledem k nepřiznivé epidemiologické situaci v Karlovarském kraji a zejména okrese Chebu, upravujeme návštěvy OPATROVNÍKŮ A NÁVŠTĚVY KLIENTŮ V PALIATIVNÍ PÉČI v Domově pro seniory od středy 24. 2. 2021 následujícím způsobem:

 • 1. Návštěvy jsou možné pouze vrozsahu 1 osoba/1 klient/1x týdně.
 • 2. Testování návštěv zdravotní sestrou od 13. 00 do 14.00 hod.
 • 3. Doba návštěv od 13.00 do 15.00 hod.
 • 4. O návštěvách ostatních klientů Vás budeme dále informovat na našich stránkách a Facebooku.

I nadále platí:

REŽIMOVÁ OPATŘENÍ DOMOVA PRO NÁVŠTĚVY:

 • 1) Návštěvy dodržují sociální rozestupy 2 m nebo se zdržují venku
 • 2) Návštěvy mají po celou dobu návštěvy minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu (vlastní respirátor)
 • 3) Návštěva se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem a podepíše čestné prohlášení. Testování je bezplatné. Tento požadavek se nevztahuje na osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetřenínebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem A DOLOŽÍ O TOM DOKLAD (SMS zpráva s osobními údaji návštěvníka) a osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a DOLOŽÍ O TOM DOKLAD (potvrzení od praktického lékaře)
 • 4) Testování návštěv a ověřování potvrzení o testu či prodělaném Covid -19 provádí pouze zdravotní sestra
 • 5) Testy se provádí i u dětí (nedoporučujeme návštěvu dětí)
 • 6) Návštěvník nemá vyšší tělesnou teplotu než 37,5 °C
 • 7) Návštěvník použije dezinfekci

Prosíme opatrovníky i návštěvníky klientů v paliativní péči, aby také respektovali četnost návštěv od 24. 2. 2021. Před návštěvou je nutná konzultace s vrchní sestrou zařízení na mobilu (603557189).

Děkujeme Vám všem za pochopení a spolupráci.

Poskytujeme našim klientům dva druhy pobytových služeb:

 • Domov pro seniory » Poskytování sociálních služeb pro seniory a seniorské partnerské páry, kteří vzhledem ke svému stáří a dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Zobrazit více informací »
 • Domov se zvláštním režimem » Poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám se specifickými potřebami vyplývajícími z jejich onemocnění. Jedná se o osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, zejména osoby se stařeckou, Alzheiemerovou demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc a péči jiné fyzické osoby. Zobrazit více informací »

Sledujte nás na Facebooku

Mapa

nahoru


Webdesign

Webdesign Vendys graphics 2006