větší

velikost stránky

menší

Člen asociace poskytovatelů sociálních služeb v ČR

Navigace


Základní informace

Sociální služba je poskytována za podpory Karlovarského kraje.

Cílová skupina

Zařízení poskytuje své služby těmto seniorům:

Zařízení poskytuje své služby dospělým osobám starším 60 let a dále seniorům starším 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, která jim nemůže být zabezpečena členy rodiny nebo terénními službami. Od 1. 1. 2010 přijímáme zejména klienty s těžkou a úplnou závislostí na péči druhé osoby.

Neposkytujeme službu žadatelům, kteří výrazně narušují občanské soužití v zařízení, uživatelům s návykem na alkohol, omamné látky, žadatelům s psychickou poruchou, kteří by mohli ohrozit sebe i druhé, respektive jejich chování znemožňuje soužití s kolektivem. Dále není určena osobám, které potřebují vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nepřetržitou lékařskou péči nebo speciální dietu, trpí demencí, Alzheimerovou chorobou (toto je cílová skupina domova se zvláštním režimem) a žadatelům, kteří nesplňují podmínky zákona č. 108/2006 Sb., § 91 odst. 3 a.

Kapacita: 45 lůžek

Posláním Domova pro seniory v Lázních Kynžvart je poskytování sociálních služeb pro seniory a seniorské partnerské páry, kteří vzhledem ke svému stáří a dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Domov jim umožňuje prožít důstojné a aktivní stáří v zařízení domácího typu (tj. jednolůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením), a to formou poskytování komplexních 24 hodinových služeb.

Podle zákona o sociálních službách poskytujeme našim klientům tyto služby:

  • poskytnutí ubytování
  • poskytnutí stravy
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • aktivizační činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • zajištění zdravotní péče formou zvláštní ambulantní péče poskytované podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů
  • fakultativně mohou být zajišťovány další činnosti

nahoru


Webdesign

Webdesign Vendys graphics 2006