větší

velikost stránky

menší

Člen asociace poskytovatelů sociálních služeb v ČR

Navigace


Základní informace

Sociální služba je poskytována za podpory Karlovarského kraje.

Cílová skupina

Zařízení poskytuje své služby osobám s chronickým duševním onemocněním.

Naše služba je určena dospělým osobám se stařeckou demencí a ostatními typy demencí ve věku od 60 let, jejichž stav odpovídá zejména těžké nebo úplné závislosti na pomoci jiné fyzické osoby při zajištění péče o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti, vymezené zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění.

Naše služba není určena žadatelům, jejichž zdravotní stav vyžaduje léčení a trvalé odborné ošetřování v lůžkovém zdravotnickém zařízení, osobám s aktivní formou tuberkulózy či jinými infekčními a parazitárními chorobami, při kterých nemocný může být zdrojem onemocnění, osobám, u kterých není diagnostikovaná demence, alkoholikům (vč. osob, jejichž míra požívání alkoholu je obtěžující pro ostatní klienty a personál), toxikomanům, osobám s mentálním postižením, schizofrenikům, psychotikům, osobám v agresívním stádiu demence, zejména osobám, které ohrožují sebe a své okolí, osobám, které potřebují podpůrnou přístrojovou léčbu např.: infuze, dialýzu, žaludeční sondy, atd.

Kapacita: 37 lůžek

Posláním je poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám se specifickými potřebami vyplývajícími z jejich onemocnění. Jedná se o osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, zejména osoby se stařeckou, Alzheiemerovou demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc a péči jiné fyzické osoby.

Podle zákona o sociálních službách poskytujeme našim klientům tyto služby:

  • poskytnutí ubytování
  • poskytnutí stravy
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • aktivizační činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • zajištění zdravotní péče formou zvláštní ambulantní péče poskytované podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů
  • fakultativně mohou být zajišťovány další činnosti

nahoru


Webdesign

Webdesign Vendys graphics 2006